LVG D 10

LVG D 10


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

LVG D 10

Az LVG D 10 szokatlan kísérleti vadászgép volt, magas, de keskeny törzsével, amely kitöltötte a felső és alsó szárny közötti rést.

1916 augusztusában a Luft-Verkehrs-Gesselschaft megkezdte az Albatros D.II vadászgép (LVG D.I) engedélyes építését. Ezzel párhuzamosan a vállalat megkezdte a kísérleti D 10 kidolgozását (a tizedik dreidecker vagy két síkú tervezés - D 1 - D 3 Farman toló típusok voltak, a D 4 vagy D IV a katonai BG LVG megnevezése. A D 10 -et két mérnök, Ehrhardt és Rethel tervezte.

A törzs elölről összepréselt ovális profilú volt, négyszer magasabb, mint a széles. Oldalról egy terjedelmes háromszög volt, amely kicsi kinézetű farokká keskenyedett. A 120 lóerős Mercedes D II motor a nagy orrban volt. A törzset egy uszony húzta lefelé, amely az osztott tengelyű fő futómű közepéig folytatódott. A törzs félig monokokk felépítésű volt, burkolt rétegelt lemezbőrrel.

A D 10 együléses együléses vadászgép volt, a pilóta a pilótafülkében a felső szárny hátsó szélén helyezkedett el. A pilóta látása lefelé meglehetősen korlátozott lehetett, feje a felső szárny felett volt. A szárnyak egyenes szélűek voltak, egyenlő akkorddal és nem söpörtek. Az alsó szárny kissé kis fesztávú volt, mint a felső, és csökkentett akkorddal. Az alsó szárny hátsó széle majdnem egy szintben volt a felső szárnyéval. A két szárnyat nagy áramvonalas rúd és kevés merevítő huzal kötötte össze.

A D 10 tesztrepüléseken ment keresztül 1916 -ban, de repülési jellemzői gyengék voltak, és a projekt leállítása leállt. Az LVG átkerült a D 12 -re, amely D.II katonai jelölést kapott. Ez volt az első a meglehetősen hagyományos LVG kétfedelű vadászgépek sorában, amelyek közül egyik sem került gyártásba.

Könyvek az első világháborúról | Tárgymutató: Első világháború


LVG D 10 - Történelem

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZOTT BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELÖLÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS A CSERÉJEGYZÉKBEL.

KIZÁRÓLAGOS LICENCSZERZŐDÉS

University of Virginia Licensing & amp Ventures Group és a 22nd Century Limited, LLC

Ezt az exkluzív licencszerződést (a továbbiakban & ldquoAgreement & rdquo) 2016. december 14. napjától (& ldquoEffective Date & rdquo) kötötte a Virginia Egyetem Szabadalmi Alapítvány d/b/a University of Virginia Licensing & amp Ventures Group, Virginia államban, profit társaság, amelynek fő üzleti helye a 722 Preston Avenue, Suite 107, Charlottesville, VA 22903 (& ldquoUVA LVG & rdquo), és a 22nd Century Limited, LLC, nyereségérdekelt delaware-i korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye: 9530 Main Street, Clarence, New York 14031 (& ldquoLicensee & rdquo).

mivel a Virginiai Egyetem (& ldquoUniversity & rdquo) rektorának és látogatóinak, valamint az engedélyesnek részesei vannak a 2011. november 10 -én hatályba lépő bizonyos kutatási finanszírozási megállapodásnak, valamint a 2016. december 1 -jén kelt bizonyos kutatási és finanszírozási megállapodásnak (együttesen az & ldquoResearch Agreement & rdquo ) értelmében az Egyetem kutatást folytatott és folytat a Licencvevő, mint a kutatási megállapodás szerinti szponzor nevében és költségén, amely a füstgázban szárított dohány módosítására irányul, és a kutatás fejlesztésére összpontosít biológiai platformokról és differenciált növényekről, valamint a kannabinoid expresszióról és profilokról az ipari kender és orvosi marihuána kutatásához és gyártásához (a & ldquoResearch & rdquo)

MIVEL az Egyetem az UVA LVG -hez az egyetemi és rsquos jogokat és az összes növényt, biológiai anyagot, technológiát és a kapcsolódó szellemi tulajdont átengedte a kutatásból, beleértve korlátozás nélkül az egyetemi és rsquos közös tulajdonosi jogait a licencelt technológia és a szellemi tulajdonjogok tekintetében.

MIVEL a Licencvevő és az UVA LVG a Licencelt Technológia és a szellemi tulajdonjogok közös tulajdonosai

MIVEL a Licencvevő kizárólagos jogokat kíván szerezni a Kutatásból származó minden növényre, biológiai anyagra, technológiára és kapcsolódó szellemi tulajdonra vonatkozóan, beleértve korlátozás nélkül a Licencelt Technológiát és a szellemi tulajdonjogokat

mivel az UVA LVG hajlandó kizárólagos engedélyt adni a kutatásból származó összes eredményre és technológiára az engedélyesnek, e megállapodás feltételeinek megfelelően

EZTELŐRE, az itt foglalt kölcsönös szövetségekre tekintettel és más jó és értékes ellenértékre tekintettel, amelyek átvételét és elégségességét ezennel elismerjük, a jogilag kötelező erejű felek a következőkben állapodnak meg:

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZALMAS BIZALMAS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELENÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS CSERÉJEGYZETTEL.

A jelen Megállapodás értelmében:

1.1 & ldquo A leányvállalat és rdquo minden olyan vállalatot vagy nem vállalati gazdálkodó szervezetet jelent, amely a jelen Szerződés valamelyik felet ellenőrzi, ellenőrzi vagy közös ellenőrzés alatt áll. Egy vállalatot vagy nem vállalati gazdasági egységet úgy kell tekinteni, mint aki egy másik társaság irányítása alatt áll, ha a másik társaság szavazati jogának legalább ötven (50%) százalékát birtokolja vagy közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi, vagy ha közvetlenül rendelkezik vagy közvetett módon az ilyen jogalany vezetésének és politikájának irányítására vagy irányítására vonatkozó hatáskör.

1.2 & ldquoA felhasználási terület & rdquo a licencelt technológia bármely és minden felhasználását jelenti bármely területen.

1.3 & ldquoIP Költségek & rdquo a Licencelt szabadalmak vagy más szellemi tulajdonjogok megszerzéséhez vagy fenntartásához szükséges kiadásokat jelenti. Az IP költségek korlátozás nélkül magukban foglalják a Licencelt Technológia szabadalmi oltalmának érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos adminisztratív eljárásokkal kapcsolatos kiadásokat, beleértve a 35 U.S.C. & sect & sect 131-135, 251-256, 302-306 vagy 311-329.

1.4 & ldquoIP jogok & rdquo: az UVA és UVA LVG szellemi tulajdonjogai, mint például szabadalmak, növényfajta-oltalmi jogok, szerzői jogok, üzleti titkok vagy know-how, amelyek a Licencbe vett technológiában szerepelnek vagy a Licencelt termékekre vonatkoznak.

1.5 & ldquo A licencelt know-how & rdquo az UVA és UVA LVG minden információját és ismeretét jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan a vizsgálati eredményeket, adatokat, kutatási módszereket és átalakítási folyamatokat, (i) bármilyen szponzor biológiai anyaggal vagy engedélyezett TBM-rel kapcsolatban a kutatásból eredő vagy a kutatásból eredő, vagy a kutatási megállapodás alapján kifejlesztett vagy létrehozott, ideértve korlátozás nélkül a finanszírozást vagy egyéb elemeket felhasználva kifejlesztett vagy létrehozott, a Licencvevő által vagy a Kutatási Megállapodás alapján bármikor biztosított rendelkezéseket, (iii) kifejlesztve vagy létrehozva az Engedélyes bármely bizalmas információjának, berendezésének, anyagának vagy erőforrásainak felhasználásával, (iv) amely szerepel a & ldquoResearch Deliverable & rdquo -ban (a kutatási szerződésben meghatározottak szerint), vagy (v) amelyet az engedélyezett feltalálói hoztak létre vagy abból származtattak A kutatási megállapodás szerinti szabadalmak, amelyek hasznosak a licencelt termékek forgalmazásához, beleértve a bizalmas információkat, a nyilvánosan hozzáférhető információkat, olyan információk, amelyek a Licencvevő konkrét kérése előtt nem redukálhatók kézzelfogható formára.

1.6 & ldquoLicencelt szabadalmak & rdquo: minden és minden (i) szabadalmi bejelentés és minden olyan találmány, amely a találmány szerint megvalósult, vagy az UVA által kifejlesztett, vagy a kutatási megállapodás végrehajtása során, vagy csak másokkal közösen, vagy ii. és minden szabadalmi bejelentés, amelyet most vagy a továbbiakban a & ldquoResearch IP & rdquo -val kapcsolatban nyújtottak be (a kutatási megállapodásban meghatározottak szerint); bejelentések, ideértve korlátozás nélkül minden helyettesítést, kiterjesztést, megosztást, folytatást, részben folytatást, nemzetközi, regionális és nemzeti alkalmazást, valamint az ilyen szabadalmi bejelentések külföldi megfelelőit vagy megfelelőit, és iv. minden szabadalmat, amely bármely a fenti szabadalmi bejelentések közül bárhol a világon, beleértve korlátozás nélkül az újra megvizsgált és újra kiadott szabadalmakat.

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZOTT BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELÖLÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS A CSERÉJEGYZÉKBEL.

1.7 & ldquoLicencelt termékek & rdquo: minden olyan termék vagy szolgáltatás, amely teljes egészében vagy részben bármely Licencbe foglalt technológia hatálya alá tartozik, azt magában foglalja vagy használja.

1.8 & ldquoLicencelt PVR & rdquo: minden és minden UVA vagy UVA LVG növényfajta -jog, amely minden engedélyezett TBM -et lefed.

1.9 & ldquoLicencelt TBM & rdquo: minden tárgyi biológiai anyag (i), amely bármilyen szponzor biológiai anyagból származik vagy szaporodik, (ii) a kutatásból származik vagy ered, vagy a kutatási megállapodás alapján fejlesztették, termesztették vagy hozták létre, beleértve korlátozás nélkül a kifejlesztést, termesztést vagy létrehozást a Licencvevő által vagy a Kutatási Megállapodás alapján bármikor biztosított finanszírozás vagy egyéb elemek felhasználásával (iii) a Licencvevő bizalmas információi, berendezései, anyagai vagy erőforrásai felhasználásával kifejlesztve, termesztve vagy létrehozva, vagy (iv. ) a & ldquoResearch Deliverable & rdquo (a kutatási szerződésben meghatározottak szerint) vagy hivatkoznak rájuk.

1.10 A licencelt technológia és az rdquo együttesen az alábbiakat jelenti: (i) a Licencelt szabadalmak, (ii) a Licencelt PVR, (iii) a Licencelt TBM és (iv) a Licensed Know-How. A licencelt technológia biztosított, az ldquoas pedig. & Rdquo

1.11 A & ldquoNet Sales & rdquo a [*] értéket jelenti, levonva az összes összeget:

1.12 & ldquoPlant Fajtajogok & rdquo vagy & ldquoPVR & rdquo: szellemi tulajdon, olyan jogok formájában, amelyeket az új növényfajta tenyésztőjére kértek vagy adtak/adtak ki/adnak/adnak ki, és amelyek lehetővé teszik a tenyésztő számára, hogy ellenőrizzék a növényfajta szaporítóanyagát vagy betakarított anyagát, vagy ezek használata (például az & ldquoPlant szabadalom, & rdquo & ldquoPlant fajtavédelem, & rdquo & ldquoPVP tanúsítványok, & rdquo & ldquoPlant fajtajogi tanúsítványok, & rdquo és & ldquoPlant tenyésztők és rsquo jogvédő tanúsítványok az új növényfajtákról (UPOV), hogy megfeleljenek az új növényfajták védelméről szóló nemzetközi egyezménynek (UPOV -egyezmény).

1.13 & ldquo A gyakorlati alkalmazás & rdquo azt jelenti, hogy összetétel vagy termék esetében gyártást, eljárás vagy módszer esetén gyakorlatot, vagy gép vagy rendszer esetén, és minden esetben olyan feltételek mellett kell működni, hogy megállapítsák, hogy a A licencelt technológiát használják, és előnyei a törvény vagy a kormányrendeletek által megengedett mértékben ésszerű feltételekkel a nyilvánosság rendelkezésére állnak.

1.16 & ldquoSale, & rdquo & ldquoEladott & rdquo és & ldquoSell & rdquo eszközök, és korlátozás nélkül magukban foglalják az értékesítéseket, lízingeket, licenceket, kölcsönzéseket, szolgáltatások nyújtását és a Licencelt termék (ek) egyéb átadásait.

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZOTT BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELÖLÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS A CSERÉJEGYZÉKBEL.

1.17 & ldquoAlicenc -jogosult & rdquo: bármely harmadik fél, akinek a Licencvevő allicencet adott.

1.18 & ldquoAlicence & rdquo olyan megállapodást jelent, amelyben az Engedélyes:

1.18.1 megadja vagy más módon átruházza az itt biztosított jogok bármelyikét

1.18.2 beleegyezik, hogy nem érvényesíti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, vagy beleegyezik abba, hogy ne pereljen, ne akadályozzon meg és ne keressen jogorvoslatot ugyanezen gyakorlat gyakorlása érdekében

1.18.3 átruházza vagy más módon átruházza ezt a Szerződést az alábbiakban az engedményezési szakaszban megengedettek szerint vagy

1.18.4 köteles a fentiek bármelyikét elvégezni, vagy eltekinteni a fentiek bármelyikének felajánlásától vagy teljesítésétől, beleértve a licenceket, opciós megállapodásokat, elővásárlási jogokat, leállási megállapodásokat, elszámolási megállapodásokat vagy más megállapodásokat.

1.19 & ldquoA bevétel nyilvános engedélyezése & rdquo jelentése [*].

1.20 & ldquoSponsor Biological Materials & rdquo: minden olyan tárgyi biológiai anyag, amelyet az UVA -nak a Licencvevő vagy az általa biztosított UVA biztosít, vagy amelyet az UVA -nak bocsátanak rendelkezésre, ideértve korlátozás nélkül az összes tárgyi biológiai anyagot, amelyet harmadik felek az Licencvevő utasítása alapján vagy a Engedélyes.

1.21 & ldquoA tárgyi biológiai anyagok és az rdquo jelentése [*].

1.22 & ldquo Az UVA & rdquo a Virginiai Nemzetközösséget, valamint a Virginiai Egyetem rektorát és látogatóit, kormányzóit, megbízottjait, tisztjeit, ügynökeit, alkalmazottait, oktatóit, munkatársait és diákjait jelenti.

1.23 & ldquo Érvényes követelés & rdquo: a kiállított és le nem járt szabadalomban található fennálló követelés, amelyet a bíróság vagy más illetékes joghatóságú kormányzati szerv nem ítélt végrehajthatatlannak, nem szabadalmaztathatónak vagy érvénytelennek egy olyan határozatban, amely fellebbezhetetlen, vagy az engedélyezett időn belül nem fellebbezett. nem érvénytelen vagy végrehajthatatlan elhagyással vagy hasonlókkal.

2.1 Az UVA LVG ezennel megadja a Licencvevőnek és a Licencvevőnek ezennel kizárólagos, világméretű jogot és licencet a Licencelt Technológia és a szellemi tulajdonjogok használatára és kereskedelmi forgalomba hozatalára, beleértve korlátozás nélkül a gyártás, termesztés, gyártás, termesztés, használat, import, eladásra kínál, és értékesíti a Licenctermékeket a felhasználási területen.

2.2 A Licencvevő az itt engedélyezett jogok egy részét vagy mindegyikét továbblicencbe adhatja a Társult vállalkozásoknak, feltéve, hogy az UVA LVG -t írásban értesítik minden ilyen Allicencről. Az All -Licensed Partner bármely tevékenysége vagy mulasztása az Engedélyes tevékenységének vagy mulasztásának minősül. Az UVA LVG és az UVA nem léphet kapcsolatba a Licencvevő bármely allicencével, és nem kérheti fel.

2.3 Az Engedélyes jogosult az itt engedélyezett jogok bármelyikének vagy mindegyikének további licencére harmadik feleknek, ha:

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZOTT BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELÖLÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS A CSERÉJEGYZÉKBEL.

2.3.1 Minden allicenc kötelezi az allicencet, hogy ne sértse meg a jelen szerződés feltételeit

2.3.2 A Licencvevő nem kap és nem vállalja, hogy készpénzen kívül más értéket kap a licenc ellenértékéért, kivéve, ha az UVA LVG kifejezetten írásban beleegyezik a javasolt tranzakció egészének felülvizsgálatába, és ebben az esetben ez az érték függ az alábbiakban meghatározott, a licencbevételekre vonatkozó rendelkezéseket

2.3.3 Minden allicenc egyébként megfelel a jelen Szerződés feltételeinek

2.3.4 Minden egyes licenc egy példányát haladéktalanul eljuttatjuk az UVA LVG -hez, annak írásbeli nyilatkozatával együtt, amely nyilvánosságra hozza a Licencvevő és az Allicencvevő és a korábbi és egyidejű szerződéses kapcsolatokat

2.3.5 A Licencvevő kijelenti és szavatolja, hogy az ilyen szerződéses jogviszonyok nem tartalmaznak ellenszolgáltatást a Licencvevőnek ésszerűen az allicencjogok miatt. A Licencvevő vállalja, hogy teljes felelősséggel tartozik az alábbiakban felsorolt ​​allicenc -tulajdonosok teljesítményéért.

2.4 E megállapodás bármely más rendelkezése ellenére az UVA és az UVA LVG cselekvéssel vagy tétlenséggel nem okozza vagy teszi lehetővé, hogy engedélyezett TBM -et és/vagy bármely más engedélyezett terméket (& ldquoRestricted Materials & rdquo) nyilvánosságra hozzanak, megadjanak, hozzáférhetővé tegyenek, terjesszenek, továbbítsanak vagy bármilyen eszközzel (együttesen, & ldquoTransferred & rdquo) átruházva harmadik félre. E korlátozás alól nem lehet kivételt tenni, kivéve csak az Engedélyes előzetes írásbeli hozzájárulását. Az UVA és UVA LVG nem hagy fel a korlátozott anyagok ellenőrzésével. Abban az esetben, ha az UVA vagy az UVA LVG le akarja mondani a Korlátozott Anyagok bármelyikének ellenőrzését, akkor az UVA haladéktalanul eljuttatja az ilyen Korlátozott Anyagokat az Engedélyeshez, miután az UVA megkapta a Licencvevő írásbeli engedélyét. Abban az esetben, ha az UVA vagy az UVA LVG lemond a korlátozott anyagokat tartalmazó helyek bármely részének ellenőrzéséről, az UVA vagy az UVA LVG írásban tájékoztatja az Engedélyeset legalább harminc (30) nappal az ilyen lemondás előtt, és hacsak az Engedélyes írásban másképp nem kéri, az UVA és az UVA LVG megsemmisíti az ilyen helyen található Korlátozott Anyagokat, mielőtt egy harmadik fél megszerzi vagy birtokolja az adott helyet.

2.5 Az UVA LVG által a Licencvevőnek biztosított minden jog az UVA LVG saját nevében és az UVA által fenntartott, nem kereskedelmi jellegű, akadémiai jogaitól függ, hogy kizárólag a belső, nem kereskedelmi célokra használja és gyakorolja az engedélyezett know-how-t és a licencelt szabadalmakat. , oktatási, kutatási, oktatási, képzési és egyéb tudományos célokra, beleértve, de nem kizárólagosan a szponzorált, nem kereskedelmi jellegű, oktatási kutatásokat és együttműködéseket, valamint az UVA felhasználhatja és gyakorolhatja a licencelt know-how-t (de nem az engedélyezett szabadalmakat) szponzorált kutatást és együttműködést profitorientált szervezetekkel, de minden esetben és minden esetben a jelen 2.5. szakaszban foglaltak szerint, minden korlátozás nélkül, kivéve minden információ, ellenérték és/vagy tárgyi és immateriális javak megosztását, oktatását vagy egyéb kommunikációját vagy továbbítását. a szponzor és bármely tárgyi biológiai anyag irányát. Továbbá az UVA és a licencelt technológia feltalálói fenntartják a jogot, hogy a kutatási megállapodásban megengedett mértékben közzétegyék a licencelt technológiával kapcsolatos vagy alkotó információkat.

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZOTT BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELÖLÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS A CSERÉJEGYZÉKBEL.

2.6 Ez a megállapodás nem korlátozza az UVA & rsquos jogát és/vagy képességét további belső, nem kereskedelmi, tudományos kutatási és fejlesztési tevékenységek folytatására a felhasználási területen vagy más területeken a jelen Megállapodás 2.5. Szakaszában kifejezett mértékben, de az UVA, UVA LVG és bármely kapcsolódó leányvállalatuk nem engedélyezheti, hogy a Licencvevőn kívül más személynek vagy szervezetnek kereskedelmi jogokat biztosítson bármely Licencelt Technológiában az ilyen további kutatási és/vagy fejlesztési tevékenységekkel kapcsolatban.

2.7 Minden Engedélyezett Terméket az Engedélyesnek kell gyártania és értékesítenie, minden vonatkozó kormányzati törvény, szabály és előírás betartásával. Az engedélyes teljes körűen tájékoztatja az UVA LVG -t, és haladéktalanul meg kell oldania minden olyan vizsgálatot, vizsgálatot vagy panaszt, amelyet kormányzati szerv végez az engedélyezett termékekkel kapcsolatban.

2.8 A licencelt technológiát nem az Egyesült Államok szövetségi kormányának pénzeszközeivel fejlesztették ki és nem is fogják fejleszteni.

2.9 Az Engedélyes vállalja, hogy az UVA LVG kérésére, de legfeljebb évente jelentést nyújt be az Engedélyezett Technológia felhasználásáról vagy az ilyen hasznosítás elérésére tett erőfeszítésekről. Az ilyen jelentéseknek tartalmazniuk kell a fejlesztés állapotára, az első kereskedelmi értékesítés vagy használat dátumára és a Licencvevő által fizetett jogdíjakra vonatkozó információkat.

2.10 Az UVA és az UVA LVG díjmentesen és mindenféle korlátozás vagy korlátozás nélkül biztosítja az Engedélyesnek az UVA ill. UVA LVG a Licencvevő által időnként kért módon, csak a Licencvevő által az UVA -tól kért mennyiség elérhetőségétől függően.

2.11 Az UVA LVG arra kötelezi az UVA -t, hogy eleget tegyen az UVA jelen Megállapodásból eredő valamennyi kötelezettségének, és az UVA LVG felelős az UVA -nak és a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

2.12 Az UVA LVG ezennel elismeri, hogy a Licencvevő és az rsquos közös tulajdonban vannak a Licencelt Technológiában és a szellemi tulajdonjogokban, és hogy a Licencvevőnek egyenlő, osztatlan érdeke fűződik az ilyen Licencelt Technológiai és IP -jogokhoz és azokhoz, anélkül, hogy kötelezettséget kellene vállalnia az UVA LVG vagy UVA elszámolására, kivéve, ha ezt kifejezetten előírja. Megegyezés. A fentiek szerint az UVA LVG ezennel megadja és átruházza a Licencvevőre az összes Licencelt Technológiai és szellemi tulajdonjogot, és az UVA LVG minden intézkedést megtesz, és végrehajtja, valamint az UVA -t végrehajtja, a törvény értelmében szükségesnek vagy tanácsosnak kell lennie a jelen 2.12. szakasz szándékának megvalósításához, ideértve korlátozás nélkül az összes olyan dokumentumot, amelyet az Engedélyes szükségesnek ítél az ilyen közös tulajdon tükrözésére.

3.1 Az Engedélyes köteles ésszerű kereskedelmi erőfeszítéseit arra használni, hogy gyors gyakorlati alkalmazást érjen el, és a Licencelt Termékeket a lehető leghamarabb elterjessze a kereskedelmi piacokon, ahogyan azt a Licencvevő megállapította, és ezt követően fenntartja azok ésszerű hozzáférhetőségét a kereskedelmi piacokon, a Licencvevő által meghatározott módon.

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZOTT BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELÖLÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS A CSERÉJEGYZÉKBEL.

4.1 A Licencvevő által az UVA LVG -nek fizetendő jogdíjak a nettó értékesítés során a következők:

AZ ENGEDÉLYEZETT TERMÉKEK SZINTJE IP -TARTALOM KIRÁLYI SZÁZALÉK
[*] [*]%
[*] [*]%
[*] [*]%

4.2. A licenctulajdonosok általi értékesítésre a 4.1. Szakaszban meghatározott módon az UVA LVG -nek fizetendő jogdíjat kell fizetni. A jelen Szerződés időtartama alatt minden naptári negyedéves időszak végétől számított hatvan (60) napon belül a Licenc kifizeti az UVA LVG -nek [*] minden olyan, az előző naptári negyedévben kapott jogdíjmentes, a 4.1.

4.3 Abban az esetben, ha a Licencvevő vagy társvállalatai licencbe adnak egy szellemi tulajdont egy vagy több harmadik féltől egy Licencelt termék fejlesztése, gyártása, termesztése, felajánlása, értékesítése és/vagy más módon történő kereskedelmi forgalmazása érdekében, akkor a jelen Szerződés alapján esedékes összes összeg Az UVA LVG engedélyesét csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyet a Licencvevő és/vagy leányvállalatai kötelesek megfizetni az ilyen harmadik feleknek [*].

5. KIRÁLYI JELENTÉSEK ÉS FIZETÉS

5.1 Az engedélyes a jogdíj -jelentésben (& ldquoRoyalty Report & rdquo) köteles jelenteni az egyes naptári negyedévekre bevételeket, nettó árbevételeket és újraengedélyezési bevételeket, és kifizetni az egyes naptári negyedévek során kapott jogdíjakat és az egyes naptári negyedévek során kapott befizetési kötelezettségeket az UVA LVG -nek. minden negyedév végétől számított hatvan (60) napon belül. Minden jogdíjjelentés a B. mellékletben meghatározott formátumú.

5.2.

5.3 Minden késedelmes fizetésre [*] kamatot kell fizetni. A kamatfizetéseket az UVA LVG rendelkezésére álló egyéb jogok vagy jogorvoslatok mellett (nem pedig a felmondást) kell kiegészíteni, nem helyettük.

6. ELŐREJELENTÉS JELENTÉSEK ÉS ELLENŐRZÉSEK

6.1 A 2020 -as naptári évtől kezdődően, az időszak alatt minden naptári év végét követő kilencven (90) napon belül az Engedélyes köteles írásbeli éves előrehaladási jelentést (& ldquoProgress Report & rdquo) benyújtani az UVA LVG -hez az adott utoljára befejezett naptári évre vonatkozóan. Az előrehaladási jelentés minden engedélyezett termékre vonatkozóan leírja az engedélyes és az rsquos előrehaladását a kutatás -fejlesztés, a gyártás, az allicenc -engedélyezés, a marketing és az értékesítés tekintetében a december 31 -ével végződő előző naptári évben.

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZALMAS BIZALMAS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELENÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS CSERÉJEGYZETTEL.

6.2 Az Engedélyes köteles pontos könyveket és nyilvántartásokat vezetni a bevételekről, a nettó árbevételről, a jogdíjakról, az engedélyezett bevételekről és az ezek után fizetett jogdíjakról, valamint a kapcsolódó információkról.

6.3 Az Engedélyes köteles a bevételekre, a nettó árbevételre, a jogdíjakra, az engedélyezési bevételekre és az azokon fizetett jogdíjakra vonatkozó könyveit és nyilvántartásait hozzáférhetővé tenni az UVA LVG vagy az UVA LVG képviselője által a Licencvevő számára ésszerűen kielégítő kilencven év utáni ellenőrzés vagy ellenőrzés céljából (90) nappal annak a naptári évnek a vége után, amelyre vonatkozóan az UVA LVG ilyen ellenőrzést kíván végezni, és minden ellenőrzést azon a helyen végeznek, ahol az Engedélyes rendszeresen vezeti és vezeti az ilyen könyveket és nyilvántartásokat. Az UVA LVG legalább hatvan (60) nappal korábban írásban értesíti az Engedélyeset az UVA LVG által kívánt éves auditról, ezt követően az Engedélyes és az UVA LVG kölcsönösen megállapodnak az ellenőrzés tényleges időpontjáról. Az Engedélyes vállalja, hogy teljes körűen együttműködik minden ilyen ellenőrzésben vagy feltárásban, feltéve, hogy az UVA LVG és képviselője (k) megállapodnak abban, hogy megvédik az ilyen ellenőrzés vagy ellenőrzés során felülvizsgált információk bizalmasságát, ideértve korlátozás nélkül az Engedélyes és az Al licenciavevői ügyfeleit is. csak az UVA LVG számára a jelen Szerződés alapján kifizetett összegek helyességének megerősítése céljából kerül felülvizsgálatra. Az eseményen [*].

7. IP KÖLTSÉGEK ÉS VÉGREHAJTÁS

7.1 Az Engedélyes felelős és ellenőrzi az összes szellemi tulajdonra vonatkozó bejelentést a Licencvevő által kiválasztott jogi tanácsadóval. A Licencvevő viseli a Licencvevő által a hatálybalépés időpontját követően felmerülő összes IP költséget. Az UVA LVG -nek nem lépett fel IP -költsége a hatálybalépés előtt, és az UVA LVG -nek semmiféle IP -költsége nem merül fel a hatálybalépés után, kivéve, ha az UVA LVG -t írásban kéri ezt a Licencvevő, ebben az esetben az UVA LVG számlát vagy egyéb írásos levelet küld értesítést a Licencvevőnek az ilyen IP költségekről. A visszatérítési kifizetéseket harminc (30) napon belül kell esedékessé tenni és megfizetni, miután az Engedélyes megkapta az ilyen számlákat vagy értesítéseket.

7.2 A Licencvevő kizárólagos felelősséggel tartozik a Licencelt szabadalmak vagy más szellemi tulajdonjogok minden büntetőeljárásért és fenntartásáért, és azt ellenőrzi a Licencvevő által kiválasztott bármely országban. Az UVA LVG ésszerű lehetőségeket kap arra, hogy tanácsot adjon az Engedélyesnek az Engedélyezett szabadalmak bejelentésében, büntetőeljárásban és karbantartásában, és/vagy Engedélyezett PVR és UVA és UVA LVG teljes mértékben együttműködik az Engedéllyel rendelkezőkkel az ilyen bejelentésben, büntetőeljárásban és karbantartásban. Az UVA LVG & rsquos kérésére az Engedélyes utasítja a szabadalmi ügyvivőt, hogy nyújtsa be az engedélyezett szabadalmakkal és/vagy engedéllyel rendelkező PVR -rel kapcsolatos vádirat másolatait, hogy az UVA LVG -nek lehetősége legyen észrevételeket és megjegyzéseket fűzni ehhez, az ilyen megjegyzéseket és megjegyzéseket kellően figyelembe kell venni. UVA LVG. Mindazonáltal, a jelen Szerződésben foglalt ellentétes rendelkezések ellenére, az engedélyezett szabadalmak és/vagy engedélyezett PVR bejelentésével, büntetőeljárásával és karbantartásával kapcsolatos végleges döntéseket kizárólag az Engedélyes birtokolja.

7.3 Az UVA LVG nem gyakorolhat engedélyezett szabadalmat vagy más szellemi tulajdonjogot egyetlen joghatóságban sem az Engedélyes és az rsquos előzetes írásbeli kérése nélkül. Ha a Licencvevő nem téríti meg az UVA LVG IP -költségeit, amelyeket az UVA LVG Licencvevő írásos felhatalmazása után az IP -költségek felmerülése után felmerült, akkor ebben az esetben az UVA LVG írásban értesíti az Engedélyeset arról, hogy az UVA LVG nem kapta meg az IP megtérítését Időben felmerülő költségek, amelyek után az Engedélyesnek harminc (30) nap áll rendelkezésére, miután az Engedélyes és az rsquos megkapta az ilyen értesítést, hogy megtérítse az ilyen IP költségeket az UVA LVG számára. Ha a fizetés még mindig nem történt meg az ilyen harminc (30) napos határidőn belül, akkor az UVA LVG által az adott országban megszerzett engedélyezett szabadalmi vagy szellemi tulajdonjogok kizárásra kerülnek a jelen Szerződés 2.1.

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZOTT BIZTONSÁGOS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELÖLÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS A CSERÉJEGYZÉKBEL.

7.4 Az UVA LVG számlákat vagy egyéb írásos értesítést küld a Licencvevőnek a 7.1 és 7.3. Szakasz szerint visszatérítendő IP -költségekről. A visszatérítési kifizetéseket harminc (30) napon belül kell esedékessé tenni, és meg kell fizetni minden olyan számla vagy értesítés Licencvevő általi kézhezvételétől számítva, mint például a 7.3.

8.1 Az UVA LVG a Kutatásból eredő valamennyi növényre, biológiai anyagra, technológiára és kapcsolódó szellemi tulajdonra, valamint az egyetemi és rsquos jogokra ruházta az összes egyetemi és rsquos jogot, beleértve korlátozás nélkül az egyetemi és rsquos közös tulajdonjogát a licencelt technológia és a szellemi tulajdonjogok tekintetében, valamint az UVA -t Az LVG megtesz minden szükséges intézkedést és intézkedést az ilyen megbízás biztosítása és dokumentálása érdekében. Az UVA LVG megtesz minden szükséges intézkedést és intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy az UVA LVG teljes joggal rendelkezzen a jelen Szerződésben meghatározott kizárólagos engedély megadására, és eleget tegyen a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeinek. A jelen Megállapodásban a Licencvevőnek biztosított licenc kivételével az UVA LVG nem kínál, nem ad el, nem ad át, nem zálogosít, nem licencel, nem terhel vagy más módon nem közvetít semmilyen UVA vagy UVA LVG jogot a licencelt szabadalmak és a licencelt technológia egyéb IP -jogaival kapcsolatban. .

8.2 Az UVA LVG és a Licencvevő nem vitatja a Licencelt szabadalmak vagy más szellemi tulajdonjogok érvényességét.

8.3 Ha a 8.2. Pont ellenére az UVG LVG vagy az Engedélyes bírósági vagy közigazgatási eljárást indít, hogy érvénytelenítse, vitatja a végrehajthatóságot, vagy megakadályozza bármely szabadalom vagy más szellemi tulajdonjog (a & ldquoChallenge Action & rdquo), akkor (i) abban az esetben, ha az Engedélyes hozza a Kihívási Akciót, majd a Kihívási Akció során az Engedélyes a jogdíjakat fizeti az UVA LVG -nek [*] a 4.1 és 4.2. szakaszban meghatározott jogdíjdíjak szerint, továbbá abban az esetben, ha az Engedélyes által kezdeményezett Kihívási Kereset megállapítja, hogy a szabadalom vagy más szellemi tulajdonjog érvényes, az Engedélyes ezt követően [*] jogdíjat fizet a 4.1. és 4.2. szakaszban meghatározott jogdíjak után [*] időtartamig, és (ii) abban az esetben, ha az UVA LVG kezdeményezi a kihívást, akkor a Kihívási Akció során az Engedélyes a jogdíjakat fizeti az UVA LVG -nek [*] a 4.1. és 4.2. szakaszban meghatározott jogdíjak szerint, továbbá abban az esetben, ha az UVA LVG által benyújtott kihívási kereset megállapítja, hogy bármely szabadalmi igény vagy más IP -jog érvényes, a Licencvevő ezt követően [*] fizet jogdíjat az UVA LVG -nek [*] a 4.1. és 4.2. szakaszban meghatározott jogdíjak után [*].

8.4 Ha a jelen Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik, semmi sem tekinthető úgy, hogy a jelen Licencben vagy Technológiában és Licencben részesített know-how-n kívül vagy azokon kívül bármilyen technológiára vonatkozó engedélyt vagy jogot biztosít.

8.5 A Licencvevő és az UVA LVG ezennel megállapodnak abban, hogy a Licencbe vett szabadalmakat a Licencvevő határozza meg, és amikor azt a Licencvevő határozza meg, ideértve korlátozás nélkül az Egyesült Államok 35. sz. & sect & sect154 (b) és 156. Az UVA LVG ezennel vállalja, hogy minden szükséges segítséget megad az Engedélyesnek az ilyen kiterjesztések biztosításában, többek között korlátozás nélkül, minden információt megad a hatósági jóváhagyási kérelmekről, a megadott jóváhagyásokról és azok időzítéséről. Az UVA LVG elismeri, hogy a 35 ° C alatti kiterjesztések A & sect156 -ot hatvan (60) napon belül kell kérelmezni attól az időponttól számítva, amikor egy licencelt termék megkapja az engedélyt annak a jogszabálynak a rendelkezései alapján, amely szerint az alkalmazandó szabályozási felülvizsgálati időszak kereskedelmi forgalomba hozatalra vagy felhasználásra esett, és hogy az UVA LVG & rsquos elmulasztja a szükséges információk azonnali megadását. vagy a Licencvevőnek nyújtott segítség az ilyen hatvan (60) napos időszak alatt súlyos sérülést okoz az Engedélyesnek, amiért az UVA LVG a törvény szerint felelős, valamint megsérti a jelen Megállapodást az UVA LVG által.

[*] = E DOKUMENTUMBAN TARTALMAZOTT BIZALMAS BIZALMAS INFORMÁCIÓK, KAPCSOLATOK MEGJELENÉSÉVEL, KÜLÖNBÖZÖTTEK AZ ÉRTÉKPAPÍROKKAL ÉS CSERÉJEGYZETTEL.

9. JELÖLÉSEK, VÉDJEGYEK ÉS KERESKEDELMI NEVEK

9.1 Licensee shall have included in all sales, marketing literature and invoices relating to Licensed Products, a statement to the effect, if applicable, of either &ldquoPatent Pending&rdquo or the specification of the applicable &ldquoU.S. Patent Number.&rdquo

9.2 Licensee shall have marked the appropriate portions of all Licensed Products with any applicable United States and foreign Patent numbers in accordance with the law of the applicable jurisdiction(s).

9.3 Except as expressly provided in this Agreement, Licensee shall not use any UVA or UVA LVG technology, trade name or trademarks without the written permission of UVA LVG in advance.

10. TERM, TERMINATION AND OTHER REMEDIES

10.1 Unless terminated earlier as otherwise provided in this Agreement, the term (the &ldquoTerm&rdquo) of this Agreement shall commence on the Effective Date and shall continue in full force and effect until the expiration of the last to expire Licensed Patents or Licensed PVR, or ten (10) years from the Effective Date of this Agreement if no patents in the Licensed Patents or Licensed PVR issue in the applicable country (the &ldquoTerm&rdquo). Upon the expiration of the Term, all licenses and other rights granted to Licensee herein shall become fully paid-up and perpetual.

10.2 Except as otherwise explicitly provided herein, either party shall have thirty (30) days to cure any breach of this Agreement after receipt of written notice of such breach by the other party. Thereafter, in the absence of timely cure, the other party may terminate this Agreement upon thirty (30) days written notice to the party in breach.

10.3 UVA LVG shall have the right to terminate this Agreement upon the occurrence of an uncured material breach by Licensee. Without limitation, any one or more of the following shall each be deemed a material breach of this Agreement by Licensee:

10.3.1 Failure of Licensee to make any payment when due under this Agreement or

10.3.2 Failure of Licensee to provide timely Royalty Reports or

10.3.3 Assignment by Licensee of substantially all of its assets for the benefit of creditors or placement in the hands of a trustee or a receiver or

10.3.4 Any Licensee decision to cease developing or quit the business of selling Licensed Products or

[*] = CERTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, MARKED BY BRACKETS, HAS BEEN OMITTED AND FILED SEPARATELY WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

10.3.5 The uncured breach by Licensee of any other material term of this Agreement.

10.4 Notwithstanding the foregoing, in the event of Licensee&rsquos bankruptcy (as provided in Section 24), this Agreement shall terminate immediately.

10.5 Licensee shall have the right to terminate this Agreement upon the occurrence of an uncured material breach by UVA LVG. Without limitation, any one or more of the following shall each be deemed a material breach of this Agreement by UVA LVG:

10.5.1 Failure of UVA to meet any of UVA&rsquos obligations under the Research Agreement or

10.5.2 The uncured breach by UVA LVG of any material term of this Agreement.

10.6 In the event this Agreement is terminated pursuant to Section 10.5 for an uncured material breach by UVA LVG, all licenses and other rights granted to Licensee herein shall become perpetual, fully paid up, royalty free and exclusive.

10.7 Licensee may also terminate this Agreement with or without cause upon no less than one hundred eighty (180) days written notice to UVA LVG. In the event Licensee terminates this Agreement under this Section 10.7, then UVA LVG and Licensee each shall have the right to pursue patent protection of their respective interests under this Agreement and the Research Agreement.

10.8 Termination of this Agreement shall not affect Licensee&rsquos payment obligations to UVA LVG that accrued prior to the date of such termination of this Agreement or its obligations under the Sections of this Agreement entitled &ldquoDefinitions&rdquo, &ldquoProgress Reports and Audits (except Section 6.1)&rdquo, &ldquoIntellectual Property&rdquo, &ldquoIP Costs&rdquo, &ldquoTerm, Termination, and Other Remedies&rdquo, &ldquoTaxes&rdquo, &ldquoWarranty Disclaimer&rdquo, &ldquoCosts&rdquo, &ldquoConfidentiality&rdquo, &ldquoIndemnification and Liability&rdquo, &ldquoInsurance&rdquo, &ldquoAcquiescence&rdquo, &ldquoIntegration&rdquo, &ldquoInterpretation&rdquo, &ldquoNotices&rdquo, &ldquoAssignment&rdquo, &ldquoBankruptcy&rdquo, &ldquoHeadings&rdquo, &ldquoExport Controls&rdquo, &ldquoNo Third Party Beneficiary&rdquo, &ldquoSeverability&rdquo, and &ldquoDispute Resolution&rdquo as each of those provisions of this Agreement may be applicable prior to the date of such termination of this Agreement. Termination or expiration of this Agreement shall not affect UVA LVG&rsquos obligations under the Research Agreement, Sections 2.4, 2.12 and 7.2 of this Agreement and the Sections of this Agreement entitled &ldquoDefinitions&rdquo, &ldquoTerm, Termination, and Other Remedies&rdquo and &ldquoConfidentiality.&rdquo

[*] = CERTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, MARKED BY BRACKETS, HAS BEEN OMITTED AND FILED SEPARATELY WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

Licensee shall pay all taxes assessed or levied on, or on account of, the Licensed Technology, Licensed Products made, used or Sold hereunder, or on account of the amounts payable to, or for the account of, UVA LVG under this Agreement (other than taxes imposed by the United States of America, the Commonwealth of Virginia or jurisdictions therein, and other than any income or other taxes payable by UVA LVG as a result of the Royalties and other consideration paid or payable to UVA LVG under this Agreement).

ALL TECHNOLOGY, INTELLECTUAL PROPERTY, AND information, granted or provided by UVA LVG pursuant to this agreement (&ldquoDELIVERABLES&rdquo) are &ldquoas is&rdquo. UVA LVG makes no warranties of any kind, either expressed or implied, as to any matter including, but not limited to, warranty of fitness for particular purpose, merchantability, USEFULNESS, TITLE, OR NONINFRINGEMENT. nEITHER party shall be liable tO the OTHER for indirect, special, or consequential damages, such as loss of profits or INABILITY to use deliverables. UVA LVG does not make any warranty of any kind with respect to freedom from patent, trademark, or copyright infringement, or theft of trade secrets and does not assume any liability hereunder for any infringement of any patent, trademark, or copyright arising from use of DELIVERABLES. Licensee agrees that it will not make any warranty on behalf of UVA LVG TO ANY THIRD PARTY.

All costs or expenses incurred by Licensee in carrying out its obligations under this Agreement shall be paid by Licensee, and Licensee shall not be entitled to reimbursement from Royalties or otherwise from UVA LVG, except as otherwise provided in this Agreement. Licensee shall obtain at its own expense all necessary licenses and permits and shall comply with all laws, ordinances, rules or regulations affecting the manufacture, import, exportation, use, and/or sale or transfer of Licensed Technology and Licensed Products.

14.1 Confidential Information&rdquo means (i) the Licensed Know-How, (ii) any information relating to the Licensed TBM, (iii) any information relating to the specific terms of this Agreement (as from time to time amended), (iv) any information relating to Net Sales, Royalties, Revenue, Sublicensees, Sublicensing Revenue and Royalty Reports, (v) any information relating to Licensed Patents, Licensed PVR and other IP Rights covered by this Agreement (including information disclosed to either party by the other party prior to the Effective Date) and/or (vi) any information disclosed by either party or its representatives to the other party or its representatives in connection with performance of this Agreement, provided that such information is marked &ldquoConfidential&rdquo or designated &ldquoConfidential&rdquo and described in writing within thirty (30) days of disclosure by the disclosing party to the receiving party.

[*] = CERTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, MARKED BY BRACKETS, HAS BEEN OMITTED AND FILED SEPARATELY WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

14.2 Confidential Information does not include information that (i) was already in the possession of the receiving party prior to the disclosure by the disclosing party (ii) becomes publicly known without the wrongful act or breach of this Agreement or (iii) is rightfully received by the receiving party from a third party not under an obligation of confidentiality with respect thereto or (iv) is rightfully disclosed by UVA pursuant to the publication rights of Section 10 of the Research Agreement or (v) is publically disclosed by Licensee in furtherance of commercialization of Licensed Products or (vi) is disclosed by Licensee as part of Licensee&rsquos required public disclosure as a public company.

14.3 Each of UVA LVG, UVA and Licensee shall maintain the confidentiality of all Confidential Information and will not use or exploit it for any purpose not expressly permitted herein, until ten (10) years after termination of this Agreement. Each of UVA LVG, UVA and Licensee shall protect Confidential Information from disclosure and unauthorized use with the same care used to protect its most valuable confidential information but in no event less than reasonable care.

14.4 Upon termination of this Agreement, UVA LVG and UVA shall return to Licensee all originals and copies of all materials (other than this Agreement) containing any Confidential Information. The independent, external legal counsel of UVA LVG may, however, retain one archival copy of any such information for purposes of legal compliance only.

14.5 Notwithstanding any other provision of this Agreement, all information provided to UVA, UVA LVG or their respective Affiliates or obtained by UVA, UVA LVG or their respective Affiliates regarding the supply and the suppliers of any Tangible Biological Materials to be delivered or provided to UVA by or at the direction of Licensee (&ldquoSupplied TBM&rdquo) shall be the Confidential Information of Licensee, and UVA, UVA LVG or their respective Affiliates shall not contact, solicit, contract with and/or enter into any agreement or understanding with, either directly or indirectly, any third party suppliers of Supplied TBM provided, however, that this provision shall only apply to one (1) third-party supplier that will provide Supplied TBM to UVA at the direction of Licensee, which supplier shall be identified in writing by Licensee to UVA LVG in ATTACHMENT D hereto (the &ldquoNamed Supplier&rdquo) after the execution by the parties of both this Agreement and the related Research Agreement, dated an even date herewith, between Licensee and UVA. Licensee represents to UVA LVG that the agreements between Licensee and the Named Supplier contain restrictions on the Named Supplier not being permitted to contact, solicit, contract with and/or enter into any agreement or understanding with any third-party entities with whom Licensee is sponsoring research, which will include but not be limited to UVA and UVA LVG.

15. INDEMNIFICATION AND LIABILITY

15.1 UVA LVG shall not be liable to Licensee, Affiliates, Sublicensees, or customers of Licensee for compensatory, special, incidental, indirect, consequential or exemplary damages resulting from the manufacture, testing, design, labeling, use or sale of Licensed Products.

[*] = CERTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, MARKED BY BRACKETS, HAS BEEN OMITTED AND FILED SEPARATELY WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

15.2 Licensee shall defend, indemnify and hold harmless UVA and UVA LVG, and their respective trustees, officers, employees, attorneys and agents from all claims or demands made against them (and any related losses, expenses or reasonable attorney&rsquos fees) arising out of or relating to Licensee&rsquos conduct or possession, use, or Sale of Licensed Products, Licensed Technology or Confidential Information, including but not limited to, any claims of product liability, personal injury, death, damage to property or violation of any law or regulation provided, however, that Licensee shall not have any indemnification obligations under this Agreement in the event the subject claims or demands arise from either a breach of this Agreement by UVA LVG or a breach of the Research Agreement by UVA. This obligation shall survive termination of this Agreement.

Throughout the term of this Agreement and for a period of five (5) years thereafter, Licensee shall obtain and maintain, in full force and effect and at Licensee&rsquos sole cost and expense, the insurance coverage as set forth in Attachment C, the terms of which are incorporated herein by this reference. In the event that Licensee fails to obtain the insurance required hereunder, or if the insurance lapses or is cancelled, then Licensee shall be in breach of this Agreement, in which event UVA LVG may terminate this Agreement in the event Licensee does not cure such breach as provided under Section 10.2. Nothing herein shall be construed to release either party from any obligation that matured prior to the effective date of such termination.

No acquiescence in any breach of this Agreement by either party shall operate to excuse any subsequent or prior breach.

Except for any confidential disclosure agreement executed by the parties and the Research Agreement, this Agreement (including the exhibits referenced herein and attached hereto) supersedes all previous agreements relating to the subject matter hereof, whether oral or in a writing, and constitutes the entire agreement of the parties hereto and shall not be amended or altered in any respect except in a writing executed by the parties.

This Agreement shall be governed by, and construed and enforced in accordance with, the laws of the Commonwealth of Virginia, United States of America, without regard to conflict of law principles. All singular terms shall include plural, and vice versa, as necessary to interpret and enforce the intent of this Agreement.

The parties consent to the exclusive jurisdiction of the courts of City of Charlottesville, Virginia to resolve any and all disputes relating to this Agreement. Licensee hereby irrevocably and unconditionally waives any objection to the laying of venue in any court located in City of Charlottesville, Virginia with respect to any lawsuit relating to this Agreement, consents to receive service of any summons or other legal process by registered or certified mail, postage prepaid, at the address for notices set forth below, and waives all objections to the validity of any such summons or legal process.

[*] = CERTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, MARKED BY BRACKETS, HAS BEEN OMITTED AND FILED SEPARATELY WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

21.1 To the extent permitted by law, Licensee shall have the sole right during the Term of this Agreement to commence an action for infringement of the Patents or other IP Rights against any unlicensed third party for any infringement occurring within the Field of Use. UVA LVG shall have the right at its own expense to appear in such action by counsel of its own selection. If, as a matter of law, an infringement action must be prosecuted in UVA LVG&rsquos name, then UVA LVG shall participate in Licensee&rsquos pursuit of such action at Licensee&rsquos expense (including without limitation reasonable legal fees and expenses), including without limitation by being joined as a party to such action. Notwithstanding the foregoing, if an appearance or infringement action would subject UVA LVG to the jurisdiction of a foreign tribunal that could not otherwise assert jurisdiction over UVA LVG, then UVA LVG shall have the right to decline to appear or otherwise pursue such action. Settlement of any action initiated and/or paid for by Licensee shall require the consent of UVA LVG and Licensee, which neither shall unreasonably withhold from the other. Licensee shall be entitled to retain all damages or costs awarded in such action.

21.2 If Licensee fails, within one hundred twenty (120) days after providing or receiving notice of a potential infringement, to institute an action against such infringer or notifies UVALVG that it does not plan to institute such action, then UVA LVG shall have the right to do so at its own expense. Licensee shall cooperate with UVA LVG in such effort at UVA LVG&rsquos cost and expense (including without limitation reasonable legal fees and expenses), including being joined as a party to such action if necessary. Notwithstanding the foregoing, if an appearance or infringement action would subject Licensee to the jurisdiction of a foreign tribunal that could not otherwise assert jurisdiction over Licensee, then Licensee shall have the right to decline to appear or otherwise pursue such action. Settlement of any action initiated and/or paid for by UVA LVG shall require the consent of UVA LVG and Licensee, which neither shall unreasonably withhold from the other. UVA LVG shall be entitled to retain all damages or costs awarded in such action. Notwithstanding the pendency of any infringement (or other) claim or action by or against Licensee or UVA LVG, Licensee shall have no right to terminate or suspend (or escrow) payment of any amount payable to UVA LVG unless the claim or action arises from either a breach of this Agreement by UVA LVG or a breach of the Research Agreement by UVA.

Any notice under any of the provisions of this Agreement shall be in writing and deemed given on the second business day after such notice and all applicable costs are given to a national overnight delivery services (such as UPS or FedEx) addressed to the applicable party at the address stated on the signature page hereof, or such other address as such party shall specify for itself by like notice to other party. Each party shall also transmit a copy of such notice by electronic mail to the other party.

[*] = CERTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, MARKED BY BRACKETS, HAS BEEN OMITTED AND FILED SEPARATELY WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

UVA LVG shall neither assign nor transfer this Agreement or any interest herein without the prior written consent of Licensee. Licensee may assign or transfer this Agreement upon written notice to UVA LVG.

In the event Licensee by its own actions or the action of any of its shareholders or creditors (if applicable), files or has filed against it, under the Bankruptcy laws of the United States, Licensee hereby waives the benefits of an automatic stay provided in 11 U.S.C. 362 and consents and agrees to raise no objection to any petition for relief from such stay by UVA LVG. Licensee further agrees that this Agreement shall immediately in the event that a creditor or other claimant takes possession of, or a receiver, administrator or similar officer is appointed over any of the assets of Licensee, or in the event that Licensee makes any voluntary arrangement with its creditors or becomes subject to any court or administration order pursuant to any U.S. Bankruptcy proceedings or insolvency law. Licensee will promptly inform UVA LVG of its intention to file a voluntary petition in bankruptcy or of another&rsquos communicated intention to file an involuntary petition in bankruptcy.

The section headings contained in this Agreement are set forth for the convenience of the parties only, do not form a part of this Agreement and are not to be considered a part hereof for the purpose of construction or interpretation hereof, or otherwise.

UVA LVG is subject to United States laws and regulations controlling the export of technical data, computer software, laboratory prototypes and other commodities (including the Arms Export Control Act, as amended and the Export Administration Act of 1979), and its obligations hereunder are contingent on compliance with applicable United States export laws and regulations. The transfer of certain technical data and commodities may require a license from the cognizant agency of the United States and/or written assurances that Licensee shall not export data or commodities to certain foreign countries without prior approval of such agency. UVA LVG neither represents that a license shall not be required nor that, if required, it shall be issued.

[*] = CERTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, MARKED BY BRACKETS, HAS BEEN OMITTED AND FILED SEPARATELY WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

27. N O THIRD PARTY BENEFICIARY

No person or entity shall be considered a third party beneficiary of this Agreement.

Should any provision of this Agreement be determined to be unenforceable or otherwise unlawful, then such provision shall be without effect, as if such provision had not been included herein, the remaining terms of this Agreement shall survive, the Agreement shall be interpreted so as to most fully achieve the intention of the parties.

(The Balance of This Page Intentionally Left Blank &ndash Signature Page to Follow)

[*] = CERTAIN CONFIDENTIAL INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT, MARKED BY BRACKETS, HAS BEEN OMITTED AND FILED SEPARATELY WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.

in witness whereof , the parties hereto have caused this Agreement to be duly executed in duplicate counterparts, each of which shall be deemed to constitute an original, effective as of Effective Date.

The undersigned verify that they have the authority to bind to this Agreement the party on behalf of which they are executing below.


LVG D 10 - History

Experimental Data Snapshot

 • Method: X-RAY DIFFRACTION
 • Resolution: 2.10 Ã…
 • R-Value Free: 0.231 
 • R-Value Work: 0.188 

wwPDB Validation   3D Report Full Report

Structural characterization of the closed conformation of mouse guanylate kinase.

(2002) J Biol Chem 277: 30236-30243

 • PubMed: 12036965  Search on PubMed
 • DOI: 10.1074/jbc.M204668200
 • Primary Citation of Related Structures:  
  1LVG
 • PubMed Abstract: 

Guanylate kinase (GMPK) is a nucleoside monophosphate kinase that catalyzes the reversible phosphoryl transfer from ATP to GMP to yield ADP and GDP. In addition to phosphorylating GMP, antiviral prodrugs such as acyclovir, ganciclovir, and carbovir and anticancer prodrugs such as the thiopurines are dependent on GMPK for their activation .

Guanylate kinase (GMPK) is a nucleoside monophosphate kinase that catalyzes the reversible phosphoryl transfer from ATP to GMP to yield ADP and GDP. In addition to phosphorylating GMP, antiviral prodrugs such as acyclovir, ganciclovir, and carbovir and anticancer prodrugs such as the thiopurines are dependent on GMPK for their activation. Hence, structural information on mammalian GMPK could play a role in the design of improved antiviral and antineoplastic agents. Here we present the structure of the mouse enzyme in an abortive complex with the nucleotides ADP and GMP, refined at 2.1 A resolution with a final crystallographic R factor of 0.19 (R(free) = 0.23). Guanylate kinase is a member of the nucleoside monophosphate (NMP) kinase family, a family of enzymes that despite having a low primary structure identity share a similar fold, which consists of three structurally distinct regions termed the CORE, LID, and NMP-binding regions. Previous studies on the yeast enzyme have shown that these parts move as rigid bodies upon substrate binding. It has been proposed that consecutive binding of substrates leads to "closing" of the active site bringing the NMP-binding and LID regions closer to each other and to the CORE region. Our structure, which is the first of any guanylate kinase with both substrates bound, supports this hypothesis. It also reveals the binding site of ATP and implicates arginines 44, 137, and 148 (in addition to the invariant P-loop lysine) as candidates for catalyzing the chemical step of the phosphoryl transfer.

Organizational Affiliation

University of Illinois at Chicago, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Chicago, Illinois 60612 and the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Department of Molecular Genetics, Am Fassberg 11, 37077 Göttingen, Germany.


Claudius (10 BC - 54 AD)

A statue of Claudius, c.41 AD © Claudius I was the emperor who added Britain to the Roman Empire.

Claudius was born on 1 August 10 BC in Gaul (now France) into the Roman imperial family. Tiberius, the second emperor of Rome, was his uncle. Claudius suffered from physical disabilities, including a limp and a speech impediment and was therefore treated with disdain by his family, and not considered as a future emperor. When Tiberius's successor Caligula was assassinated in January 41 AD, the Praetorian Guard found Claudius in the palace and acclaimed him as emperor. The senate held out against Claudius for two days, but then accepted him.

Relations between Claudius and the senate continued to be difficult, and the new emperor entrusted much of his administration to influential Greek freedmen of low social standing, which in turn alienated the senators. He also heard trials in private, rather than allowing senators to be judged by their peers.

Although he lacked a military reputation, the essential attribute of an emperor, in 43 AD Claudius undertook the conquest of Britain. He visited the island for 16 days, to preside over the capture of Colchester, the capital of the new province, and then returned to Rome in triumph. As well as Britain, Claudius added Mauretania (North Africa), Thrace (the Balkans) and Lycia (part of Turkey) to the Roman Empire.

Claudius had two children by his wife Messallina - Britannicus and Octavia. In 48 AD Messallina went through a marriage ceremony with the consul Silius as part of a plot against Claudius. Mindkettőt kivégezték. Claudius then married his niece Agrippina the Younger who with her son Domitius, was the only surviving direct descendant of Augustus. Agrippina quickly appointed her own supporters to important positions and persuaded Claudius to adopt Domitius - who took the name Nero - as his son.

Claudius died on 13 October 54 AD after being poisoned, probably on the orders of Agrippina who feared Claudius would appoint Britannicus his heir over her son Nero. Nero became Emperor.


Risk of breast cancer in women with a CHEK2 mutation with and without a family history of breast cancer

Purpose: To estimate the risk of breast cancer in a woman who has a CHEK2 mutation depending on her family history of breast cancer.

Patients and methods: Seven thousand four hundred ninety-four BRCA1 mutation-negative patients with breast cancer and 4,346 control women were genotyped for four founder mutations in CHEK2 (del5395, IVS2+1G>A, 1100delC, and I157T).

Eredmények: A truncating mutation (IVS2+1G>A, 1100delC, or del5395) was present in 227 patients (3.0%) and in 37 female controls (0.8% odds ratio [OR], 3.6 95% CI, 2.6 to 5.1). The OR was higher for women with a first- or second-degree relative with breast cancer (OR, 5.0 95% CI, 3.3 to 7.6) than for women with no family history (OR, 3.3 95% CI, 2.3 to 4.7). If both a first- and second-degree relative were affected with breast cancer, the OR was 7.3 (95% CI, 3.2 to 16.8). Assuming a baseline risk of 6%, we estimate the lifetime risks for carriers of CHEK2 truncating mutations to be 20% for a woman with no affected relative, 28% for a woman with one second-degree relative affected, 34% for a woman with one first-degree relative affected, and 44% for a woman with both a first- and second-degree relative affected.

Következtetés: CHEK2 mutation screening detects a clinically meaningful risk of breast cancer and should be considered in all women with a family history of breast cancer. Women with a truncating mutation in CHEK2 and a positive family history of breast cancer have a lifetime risk of breast cancer of greater than 25% and are candidates for magnetic resonance imaging screening and for tamoxifen chemoprevention.


Pix 4D Celebrates 10 Year Anniversary: Paying Homage to its History

Photogrammetry solution provider Pix4D is celebrating their 10 year anniversary with a new logo – and by paying homage to the original partners and developers behind the platform.

Pix4D was started by a group of researchers from the École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), a research institute and university in Lausanne, Switzerland. The company “emerged from the EPFL in Lausanne, Switzerland, on June 2nd, 2011. Now, Pix4D is a global brand with 14 products managed by 6 offices across 3 continents,” says a company press release. It isn’t only the staff that has expanded. Pix4D now offers a suite of products for uses including industrial inspection, construction, public safety, and more. They’ve built partnerships and integrations that have made Pix4D a central figure in the drone industry ecosystem.

Pix4D’s 10 year anniversary logo design replaces the original, in use for most of the past 10 years. “This new logo suits the diverse and growing product portfolio, which has expanded from 1 to 14 products,” says a press release. “It was designed in-house by Pix4D’s design team.”

While current CEO Christoph Strecha has been the face of Pix4D’s global organization, the company is celebrating all of the founders. The company will share anecdotes and facts about its history and partners through a social media campaign. Pix4D was founded by a team of 4: Olivier Kueng, Pascal Fua, Vincent Lepetit and the current CEO Christoph Strecha.

Christoph Strecha says “The past 10 years have seen a huge change in the industry, and we can’t wait to be part of innovating and leading the next stages in photogrammetry. Above all, we are grateful to our customers, whose support and feedback has shaped us into the industry leaders we are today.â€

The new logo is live on the Pix4D website and with shared resellers. The company is celebrating its 10 year anniversary with social media posts and an upcoming interview feature with Christoph Strecha. Pix4D is a world-leading photogrammetry specialist and will continue to innovate, develop, and explore the potential in measuring from images.

Miriam McNabb is the Editor-in-Chief of DRONELIFE and CEO of JobForDrones, a professional drone services marketplace, and a fascinated observer of the emerging drone industry and the regulatory environment for drones. Miriam has penned over 3,000 articles focused on the commercial drone space and is an international speaker and recognized figure in the industry. Miriam has a degree from the University of Chicago and over 20 years of experience in high tech sales and marketing for new technologies.
For drone industry consulting or writing, Email Miriam.


Clear your history

 1. On your Android phone or tablet, open the Chrome app .
 2. At the top right, tap More Történelem.
  • If your address bar is at the bottom, swipe up on the address bar. Tap History .
 3. Koppintson a Clear browsing data.
 4. Next to 'Time range', select how much history you want to delete. To clear everything, tap Mindig.
 5. Check 'Browsing history'. Untick any other data that you don't want to delete.
 6. Koppintson a Clear data.

To delete your search history, learn about clearing activity saved in My Activity.


Consumption of a cranberry juice beverage lowered the number of clinical urinary tract infection episodes in women with a recent history of urinary tract infection

Background: Urinary tract infections (UTIs) are among the most common bacterial infections and are often treated with antibiotics. Concerns about multidrug-resistant uropathogens have pointed to the need for safe and effective UTI-prevention strategies such as cranberry consumption.

Célkitűzés: We assessed the effects of the consumption of a cranberry beverage on episodes of clinical UTIs.

Design: In this randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter clinical trial, women with a history of a recent UTI were assigned to consume one 240-mL serving of cranberry beverage/d (n = 185) or a placebo (n = 188) beverage for 24 wk. The primary outcome was the clinical UTI incidence density, which was defined as the total number of clinical UTI events (including multiple events per subject when applicable) per unit of observation time.

Eredmények: The dates of the random assignment of the first subject and the last subject's final visit were February 2013 and March 2015, respectively. The mean age was 40.9 y, and characteristics were similar in both groups. Compliance with study product consumption was 98%, and 86% of subjects completed the treatment period in both groups. There were 39 investigator-diagnosed episodes of clinical UTI in the cranberry group compared with 67 episodes in the placebo group (antibiotic use-adjusted incidence rate ratio: 0.61 95% CI: 0.41, 0.91 P = 0.016). Clinical UTI with pyuria was also significantly reduced (incidence rate ratio: 0.63 95% CI: 0.40, 0.97 P = 0.037). One clinical UTI event was prevented for every 3.2 woman-years (95% CI: 2.0, 13.1 woman-years) of the cranberry intervention. The time to UTI with culture positivity did not differ significantly between groups (HR: 0.97 95% CI: 0.56, 1.67 P = 0.914).

Következtetés: The consumption of a cranberry juice beverage lowered the number of clinical UTI episodes in women with a recent history of UTI. This study was registered at clinicaltrials.gov as NCT01776021.

Kulcsszavak: antibiotics bacteria cranberry inflammation proanthocyanidin urinary tract infection women.


LVG D 10 - History


Welcome to Exploring Florida: Social Studies Resources for Students and Teachers. This website contains thousands of educational resources for use in your classroom.


Thousands of multimedia resources for Florida history are available from the Resources menu options at left. Up to twenty resources may be used without additional permission in any student or teacher non-commercial educational project. (See license.) Choose from over 4,600 photos, 6,000 maps, 173 virtual reality panoramas, 1,150 stereoviews, and 11 pieces of royalty-free Florida music you can use in school projects.


Florida Then and Now consists of over 70 readings, questions, teacher notes, reading strategies, and activity sheets for Florida history. The reading passages are written at the upper elementary student's instructional reading level, so they are also appropriate as independent reading passages for secondary students. All of the files are available as PDFs for easy duplication.


The Exploring Florida Science modules focus on technology-rich science content and teaching materials that allow educators to simultaneously address multiple strands in the Science standards.

Over one thousand stereoviews are now available in the "Florida in 3D" section. Get out your red/blue 3D glasses to explore Florida's past in three dimensions right on your computer screen.

From Birds to Bungalows, or Turkeys to Turtles, for all things Florida visit the "Floripedia."

Each month FCIT publishes a newsletter with short articles on teaching and learning with technology, using digital content in the classroom, and professional development for technology integration. Subscribe today! The subscription form will open in a new window. When you have subscribed, you can close the new window to return to this page.

Over 9,000 photographs of Florida are also available on the ClipPix ETC website. Most of these photos are more recent than the ones in the Exploring Florida photos collection and are therefore much larger and available in multiple sizes.


How Google deletes your history in your Google Account

When you choose to delete activity manually or activity is deleted automatically based on your auto-delete setting, we immediately start the process of removing it from the product and our systems.

First, we aim to immediately remove it from view and the data may no longer be used to personalize your Google experience.

We then begin a process designed to safely and completely delete the data from our storage systems.


Nézd meg a videót: Trò chuyện về Trường Mần non - Mẫu giáo Lớn 5-6 tuổi


Hozzászólások:

 1. Tygojin

  Would shake hands with the author, and punch all his haters in the face.

 2. William

  Jól írsz, feliratkozva a takarmányra

 3. Aethretun

  Most nem tudok részt venni a vitában - nincs szabad idő. De szabadon engedek - feltétlenül azt írom, hogy gondolom erre a kérdésre.Írj egy üzenetet